تازه نوشته ام داغ بخوانید

 نکات آموزشی برای نوشتن:

نمی‌توانی از آتش کس دیگری استفاده کنی. شما فقط می‌توانی از آتش درون خودت استفاده کنی و برای این کار اول باید باور کنی که آن را داری. 🔴هر